MARAMUREŞ CURAT

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Maramureș

SMID, acronimul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor de pe raza teritorială a unui județ, reprezintă un sistem care include activitățile de gestionare a deșeurilor.

Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş înseamnă o gândire integrată asupra problemei deşeurilor, susţinută de o tehnologie de ultimă oră aplicată în toate verigile procesului, scopul sistemului fiind rezolvarea problemei deşeurilor în judeţ.

Proiectul a fost aprobat de către Comisia Europeană şi beneficiază de finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”. Valoarea totală a acestuia este de 64 milioane Euro, din care 85% provin din fonduri europene.

Categorii de deșeuri

Deşeuri biodegradabile

Acestea sunt în cea mai mare parte de proveniență vegetală (fructe, legume, coji, frunze, flori, haine vechi din fibre naturale etc.).
 • În zonele rurale se stimulează transformarea acestora în compost (îngrășământ natural), foarte benefic pentru grădini. Găsiți aici și un Manual de compostare care să vă ajute în cazul în care nu ați mai făcut acest lucru până acum. S-au achiziționat 82.785 de compostoare individuale, cu o capacitate de 400 litri. Scopul final este de a devia o cantitate importantă de deșeuri biodegradabile de la depozitare.
 • În zonele urbane vor fi colectate împreună cu cele menajere în pubele de 1200 litri, respectiv 1100 litri;

Deșeuri menajere mixte

Resturi din gospodărie care nu sunt biodegradabile, dar nu pot fi nici reciclate (de ex. resturi de mâncare de origine animală)
 • deșeurile care provin din locuințele colective (blocuri de apartamente) vor fi colectate în containere de 1100 litri.
 • deșeurile care provin din locuințele individuale (case) vor fi colectate în pubele de 120 litri / gospodarie, atat pentru zonele urbane cat si pentru cele rurale.

Deşeurile reciclabile

Deşeurile reciclabile. Această categorie de deșeuri va fi colectată în recipienți de tip igloo de 1100 litri, după cum urmează:
 • container albastru: hârtie + carton
 • container galben: metal + plastic
 • container verde: sticlă.
Câteva sfaturi:
 • Presează PET-urile și dozele când le colectezi. Astfel vei salva spațiu.
 • Scoate dopul PET-urilor și vei ușura munca celor care separă dopurile de sticle pentru că acestea sunt realizate din tipuri diferite de plastic.
 • Nu colecta selectiv hârtia sau plasticul foarte murdare. Ambalajele pe care sunt resturi alimentare, vesela de unică folosință foarte murdară nu se reciclează.
Mai multe informații despre reciclare găsiți aici.

Deşeurile voluminoase

Datorită dimensiunilor lor mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc), acestea nu pot fi colectate prin sistemul comun de colectare a deșeurilor municipale, ci vor fi ridicate și transportate periodic de către operatorul serviciului de salubrizare către cel mai apropiat centru de colectare deșeuri voluminoase (CCDV). Vor exista șapte centre de colectare în Sighetu Marmației, Târgu Lăpuș, Borșa, Vișeu de Sus, Baia Mare, Șomcuta Mare, Seini.

În campaniile de colectare, deșeurile voluminoase se vor depozita la bordură. Se vor colecta bianual de către firma de salubrizare fără taxă.

În afara programului de curățenie bianuală, deșeurile voluminoase pot fi depuse în aceste centre, fie personal de către cetățenii care au posibilitatea de a le transporta, fie de către firma de salubrizare la solicitarea clienților, contra cost.

Cum va funcționa
Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Menajere

1

Pasul 1

Deșeurile sunt colectate de la populație, după cum urmează:

În mediul rural

Deșeurile menajere mixte vor fi colectate în pubele, de unde vor fi preluate de către o firmă colectoare.

Deșeurile reciclabile vor fi colectate în recipienți de tip igloo.

Deșeurile biodegradabile vor fi transformate în îngrășământ natural cu ajutorul compostoarelor pe care fiecare gospodărie le va primi de la primărie.

În mediul urban

Deșeurile biodegradabile și Deșeurile menajere mixte
 • deșeurile care provin locuințele colective (blocuri de apartamente) vor fi colectate în containere;
 • deșeurile care provin din locuințele individuale (case) vor fi colectate în pubele.
Deșeurile reciclabile vor fi colectate în recipienți de tip igloo.
2

Pasul 2

Deșeurile sunt transportate la stațiile de transfer.

Acestea au în principal rolul de a aduna deșeurile municipale și de a le transfera din vehiculele de colectare în containere de mare capacitate. Stațiile de transfer au fost proiectate corespunzător pentru a reduce riscurile ce pot aparea privind mediul și sănătatea umană, având în vedere faptul că deșeurile municipale solide se descompun. Din același motiv, s-a stabilit ca întregul proces de stocare și transferare să se realizeze zilnic.

Pentru o colectare cat mai eficienta a deșeurilor în județul Maramureș, având în vedere caracteristicile de relief preponderent muntos cu accesibilitate dificilă în multe zone ale județului, s-a propus împărțirea acestuia în 4 zone de colectare, identificate după cum urmează:
 • Zona 1 deservită de unitatea centrală de gestionare a deşeurilor de la Fărcaşa;
 • Zona 2 deservită de staţia de transfer de la Sighetu Marmaţiei;
 • Zona 3 deservită de staţia de transfer de la Moisei;
 • Zona 4 deservită de staţia de transfer de la Târgu Lăpuş.
3

Pasul 3

Deșeurile sunt sortate / tratate

a) Deșeurile reciclabile sunt preluate de un alt operator și transferate
 • la stația de sortare de la Sighetu Marmației – cele colectate în partea de Nord și Nord-Est a județului;
 • la stația de sortare din Sîrbi, din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) – cele colectate în partea de Sud și Sud-Vest a județului.
În staţiile de sortare vor fi sortate deşeurile de hârtie, carton, metal şi plastic colectate separat. Excepție fac deșeurile din sticlă, care vor fi transportate direct la reciclatori.

Sortarea este de 2 feluri:
 • Sortarea manuală: operaţiunea de sortare a deşeurilor este realizată manual pe banda rulantă, de către operatorii de sortare.
 • Sortarea mecanizată: presupune implicarea de echipamente mecanice în procesul de selectare (echipamente magnetice, echipamente optice, etc).
Stațiile de sortare includ o linie de sortare semiautomată primară. Linia de sortare permite sortarea pe diferite tipuri de materiale şi obţinerea unei calități mai bune a componentelor separate în vederea reciclării ulterioare. Operaţiunea vizează separarea deşeurilor de diferite categorii aflate în amestec (carton, plastic, lemn, sticlă, metale,etc.) în vederea facilitării eliminării acestora prin procese specifice fiecărei categorii.

b) Deșeurile mixte și cele biodegradabile sunt preluate de la stațiile de transfer și transportate la unitatea centrală de gestionare a deșeurilor (CMID) de la Sîrbi, unde sunt supuse unor procese de tratare mecanică, tratare biologică și/sau compostare. Materialul rezidual final rezultat în urma tratării este eliminat prin depozitare în celule ecologice.

Tratarea mecanică are loc cu ajutorul următoarelor utilaje:
 • tocător deșeuri - pentru deșeuri greu de mărunțit. Are posibilitate de reglare permanentă a spațiului de tăiere, permite stabilirea precisă a dimensiunilor materialului tocat pentru etapele ulterioare ale procesului.
 • ciur rotativ separator balistic - este folosit pentru a separa din deșeurile umede, fracțiile utilizabile și deșeurile cu potențial de reciclare. Prin combinarea sortării balistice cu sitare (screening), separarea în trei sau patru fracții este executată într-o singură operație, fiind vorba de deșeu de orice dimensiune (tridimensional, plat, cubic, rigid, neted, îngust, supra sau subdimensionat). Separatorul balistic are un amplu domeniu de aplicare, începând cu deșeurile menajere până la deșeuri cu potențial de reciclare, dar și deșeuri din construcții și demolări. Are un rang înalt de selecție datorită ajustării unghiului de sortare. Separatorul lucrează conform principiului balistic, separând deșeurile în funcție de proprietățile fizice ale acestora.
 • separator magnetic - sistem de deferizare realizat cu magneți permanenți de înaltă inducție magnetică și forță de atracție mare.
Tratarea biologică este un proces de biostabilizare care se bazează pe omogenizarea şi amestecarea deşeurilor, urmată de aerare şi adeseori de irigare, în urma căruia rezultă un material stabilizat de culoare închisă. S-a construit un sistem bazat pe structuri de ciment cu biocelule de stabilizare, acoperite cu folie respirantă, proiectate astfel încât să limiteze emisiile de mirosuri neplăcute.

Este o soluţie modulară, fiecare modul fiind compus din biocelule cu un sistem de ventilare, conducte, sistem de monitorizare a procesului (sonde de temperatură) şi un sistem automat pentru administrarea parametrilor generali ai procesului.

Etapa de biostabilizare durează aproximativ 21 zile.

Maturarea

Fracţia rezultată este transportată cǎtre platforma de stabilizare a materiei organice / maturare. Zona de maturare este o platformă betonată, perimetral împrejmuită cu rigole pentru preluarea levigatului și dotată cu un utilaj prevăzut cu un cilindru acționat hidraulic, cu transportor eficient, ce are rolul de a amesteca produsul rezultat din biocelulele de stabilizare.

Etapa de maturare pe platformă dureazǎ aproximativ 21 zile.

Cernerea/Sitarea

Materialul care rezultă din procesul de biostabilizare si maturare va fi trecut printr-o sită prevăzută cu grătare de dimensiuni diferite, astfel rezultând o cantitate de material fin folosit ca prim strat de acoperire a produsului inert și o cantitate de produs grosier care urmează să fie depozitat.
4

Pasul 4

Depozitarea

Pentru depozitarea finală s-a realizat un depozit ecologic compus din patru celule. Depozitarea deșeurilor se va face etapizat, începând cu Celula 1. Depozitul propus va deservi județul pentru o perioadă de 28 ani, iar prima celulă va ajunge la capacitate maximă de depozitare în 6 ani.

Pe lângă celulele de depozitare, depozitul include un sistem de management al apelor meteorice, sistem de drenaj și colectare a levigatului, stație de epurare levigat, sistem de impermeabilizare a bazei, colectarea gazului si sistemul de ardere al acestuia, dar și un sistem de impermeabilizare a suprafeței dupa încetarea depozitării.
Image

Obiective

 • Închiderea depozitelor neconforme și construirea unor depozite conforme standardelor UE (depozite multi-municipale);
 • Integrarea tuturor localităților rurale în rețelele integrate create la nivel județean;
 • Implementarea unor standarde tehnologice foarte stricte de protecție a mediului;
 • Realizarea unor analize cost-beneficiu și a unor studii de fezabilitate pentru soluții alternative în funcție de specificul zonei;
 • Implementarea progresivă a unor sisteme de colectare selectivă a deșeurilor provenite din gospodării, de la micii întreprinzători și instituții;
 • Dezvoltarea sistemelor de colectare, tratare și eliminare a vehiculelor uzate, a ambalajelor, deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice;
 • Monitorizarea permanentă a evoluțiilor realizate și prezentarea transparentă a datelor privind aceste evoluții.

Investițiile

Investițiile sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș se vor concretiza în:
• Centrul de Management Integrat al Deşeurilor, incluzând Depozitul ecologic, Staţie de sortare, Staţie de tratare mecano-biologică şi construcţii şi facilităţi anexe - Sârbi.
• Staţie de Transfer, Staţie de Sortare şi Centru de Colectare Deşeuri Voluminoase - Sighetu Marmaţiei;
• Staţie de Transfer - Moisei; • Staţie de Transfer, Centru de Colectare Deşeuri Voluminoase - Târgu Lăpuş;
• Centre de Colectare Deşeuri Voluminoase - Şomcuta Mare, Vişeu de Sus, Baia Mare, Seini, Borşa;
• Închiderea a 6 depozite urbane neconforme;
• Furnizarea echipamentelor şi bunurilor necesare prevăzute prin proiect (maşini, utilaje, recipienţi pentru colectare şi compostare individuală).

Activitățile de gestionare a deșeurilor vor fi împărțite în patru zone principale:
• Zona 1 deservită de unitatea centrală de gestionare a deşeurilor de la Fărcaşa;
• Zona 2 deservită de staţia de transfer de la Târgu Lăpuş;
• Zona 3 deservită de staţia de transfer de la Moisei;
• Zona 4 deservită de staţia de transfer de la Sighetu Marmaţiei.

Stadiu actual

 • Implementare SMID > 80%
 • Operatori desemnați pentru zonele 2 (Sighetu Marmației) și 3 (Moisei)
 • În derulare procedura de desemnare pentru zonele 1 (Sîrbi) și 4 (Tg Lăpuș)
 • Desemnat operatorul CMID (Centru de Management Integrat al Deșeurilor): SC Drusal SA
logo white
Str. Gh. Șincai nr. 46,
430311, Baia Mare
Maramureș
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
© 2018 ADIGIDM Maramureș. All Rights Reserved.